Ο Λευτέρης Αυγενάκης έκανε γνωστή τη διάταξη που δίνει την δυνατότητα για διεξαγωγή εκλογών Ομοσπονδιών και με τη χρήση της αξιόπιστης Ψηφιακής Κάλπης “Ζεύς”, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

Την Τετάρτη (17/2) θα ψηφιστεί στη Βουλή διάταξη που δίνει την δυνατότητα για διεξαγωγή εκλογών Ομοσπονδιών και με τη χρήση της αξιόπιστης Ψηφιακής Κάλπης “Ζεύς” εν μέσω πανδημίας, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης μέσω του επίσημου λογαριασμού στο Τwitter.

Αναλυτικά οσα αναφέρει το Άρθρο 1 της σχετικής διάταξης:

Χρήση μέσων Τ.Π.Ε για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες – Παράταση θητειών καταστατικών οργάνων αθλητικών ενώσεων

1. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχών των μελών τους. Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακή κάλπη Ζευς” της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε” (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.Α.Ε). Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον με πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, εκτός αν από το οικείο καταστατικό προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία, οπότε εφαρμόζεται η καταστατική πρόβλεψη.

2. Κατά παρέκλιση της παρ.4 του άρθρου 5 και της παρ.5 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών με τη χρήση μελών Τ.Π.Ε, σύμφωνα με την παρ.1, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δικηγόρους της οποιάς προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, η ένωση ή ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσαι ημέρ των αρχαιρεσιών.

3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητοτυ κατά τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, δύναται να μετατίθεται ο χρόνος διεξαγωτής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και να παρατείνεται η θητεία των μελών τους για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης.4.2021.

Πηγή : sport24.gr