Το Υπουργείο Υγείας με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπαίδευση ενδιαφερομένων στην αντιμετώπιση βαρέoς τραύματος στο πλαίσιο ανάπτυξης Συστήματος Τραύματος στη χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι για τα τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2024 (Ιουλ.-Σεπτ. και Οκτ. –Δεκ.) καθώς και για το πρώτο τρίμηνο του 2025 (Ιαν.-Μαρ.) καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, έως και 31/05/2023.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και Ορθοπεδικής Χειρουργικής και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ. Η εκπαίδευση θα γίνει στο νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath Academic Hospital (CHBAH) το οποίο βρίσκεται στο Johannesburg στη Νότια Αφρική.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών δύνανται να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο traumaedu.gr.