Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, συμμετείχε στις εργασίες της συνδιάσκεψης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Η Ευρώπη νικά τον καρκίνο» που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία στις 31/01/2023 και 01/02/2023, με θέμα «Την ισότητα, την αριστεία και την καινοτομία στη σύγχρονη φροντίδα του καρκίνου για όλους – ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου – αναδεικνύοντας ανισότητες στη φροντίδα του καρκίνου».

Στην εν λόγω συνδιάσκεψη που αποτελεί βασικό πυλώνα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχαν κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Υγείας της Σουηδίας, οι:

-Στέλλα Κυριακίδου- επίτροπος της Ε.Ε. για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων

-Acko Ankarberg Johansson- Υπουργός Υγείας της Σουηδίας

-Carolina Darias San Sebastian- Υπουργός Υγείας Ισπανίας

-Μίνα Γκάγκα- Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

-Danguole Jankauskiene- Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Λιθουανίας

-Miriam Söderström – Γενική Γραμματέας Υγείας Σουηδίας

-Marija Bubas- Γενική Γραμματέας Υγείας Κροατίας

-Dr. Alberto Costa- Ειδικός Σύμβουλος της επιτρόπου της Ε.Ε. για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων

-Christian Carlsson- Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης του Κοινοβουλίου της Σουηδίας

Θέματα της συνδιάσκεψης αποτέλεσαν μεταξύ άλλων:

1. Οι νέες μέθοδοι στο screening και τη διάγνωση του καρκίνου

2. Η πρόληψη

3. Η πρώιμη διάγνωση

4. Η εξάλειψη ανισοτήτων αναφορικά με τη διάγνωση του καρκίνου

5. Η βελτίωση της πρόσβασης στη διάγνωση του καρκίνου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

6. Η επιτάχυνση της έρευνας του καρκίνου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης