Ένας τρόπος ζωής που υπαγορεύει την τροποποίηση παγιωμένων συνηθειών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση φυσικών πόρων, περιορισμός απορριμμάτων και ρύπων, και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της τροφής

Οι αναφορές σε αυτό που έχει επικρατήσει να ονομάζεται «βιώσιμος τρόπος ζωής» πολλαπλασιάζονται διαρκώς στον καθημερινό λόγο -και δη παγκοσμίως. Εντούτοις, το τι ακριβώς περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος όρος ως έννοια, δεν είναι απαραιτήτως σαφές ή πλήρως και ευρέως κατανοητό. Επιγραμματικά, το «sustainable living/way of life/lifestyle» κ.λπ αφορά σε μια διαρκή φροντίδα για το μέλλον του πλανήτη. Είναι η προσωπική αντίληψη του μεριδίου καθενός στην ανάσχεση ή, αντιθέτως, στην επιτάχυνση και επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, της υπερθέρμανσης της Γης, της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με ρύπους κάθε είδους, της υπερκατανάλωσης ενέργειας κ.ο.κ. Υπ’ αυτό το πρίσμα, ο βιώσιμος τρόπος ζωής υπαγορεύει την τροποποίηση παγιωμένων συνηθειών, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση φυσικών πόρων, περιορισμός απορριμμάτων και ρύπων, πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της τροφής, μεταξύ πολλών άλλων.

Οι στοιχειώδεις κινήσεις που συνθέτουν μια γενικότερη προσέγγιση στην καθημερινότητα βάσει των αρχών του βιώσιμου lifestyle αφορούν σχεδόν σε οτιδήποτε, αρχίζοντας από τα πλέον βασικά, δηλαδή την κατανάλωση του νερού και τροφών. Τα αποθέματα του πόσιμου ύδατος στον πλανήτη δεν είναι απεριόριστα -αντιθέτως, μειώνονται επικίνδυνα, πυροδοτώντας απαισιόδοξες σκέψεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Επομένως, κάθε ενέργεια που εξοικονομεί νερό, αποτελεί καθήκον και όχι απλώς μια επιλογή μεταξύ άλλων.

Κλείσιμο
Φερ’ ειπείν το να κλείνει κανείς τη βρύση στη φάση του σαπουνίσματος των οικιακών σκευών αντί να αφήνει το νερό να τρέχει ανεξέλεγκτα, είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει στο ντους ή το πλύσιμο οχημάτων: Με σύνεση και μέτρο. Το περιβάλλον απεχθάνεται τις υπερβολές και την ανθρώπινη επιπολαιότητα, κατεξοχήν δε σε ό,τι αφορά στην ενέργεια. Η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με άλλους, τεχνολογίας LED και με χαμηλό δείκτη κατανάλωσης ηλεκτρισμού, η διακοπή της συνήθειας των άσκοπων φωταψιών, η επιλογή συσκευών βάσει του ενεργειακού αποτυπώματός τους, αποτελούν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ